Agnieszka Szeżyńska

Zapraszam do rezerwacji terminu sesji coachingowej. Potwierdzenie rezerwacji sesji online wymaga opłaty za sesję.
***
Check my availability and book your coaching session here. To confirm an online appointment, please complete payment for the session.